Είσοδος Συνεργατών
Προφίλ

Η εταιρεία Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π. διασφαλίζει για 42 συνεχή χρόνια τα συμφέροντα του πελάτη, με γνώμονα τη πολυετή εμπειρία, τη σύγχρονη ...

Πελάτες

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ από το 1981
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.                                                                         AUTO MARIN ...

Generali / Νοσοκομειακές παροχές
Υπηρεσίες > Προγράμματα ζωής

Υπάλληλος γραφείου, άνδρας, 40 ετών

 Παροχές

 Απώλεια ζωής από φυσιολογικά αίτια  6.300 €

Απώλεια ζωής από ατύχημα 16.300 €

Απώλεια ζωής από τροχαίο ατύχημα 26.300 €

Μόνιμη μερική ανικανότητα για εργασία από ατύχημα 10.000 €

Μόνιμη μερική ανικανότητα από τροχαίο ατύχημα 20.000 €

Μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία από ατύχημα 20.000 €

Μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία από τροχαίο ατύχημα 40.000 € και ΑΠΑ ( απαλλαγή υποχρέωσης περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων)

Μόνιμα ολική ανικανότητα για εργασία από ασθένεια 10.000 €  και ΑΠΑ

 

Νοσοκομειακές παροχές

 Έξοδα νοσηλείας από ατύχημα ή ασθένεια 360.000 € για :

  • - Δωμάτιο και τροφή Θέση Β
  • - Ιατρικές δαπάνες
  • - Διαγνωστικές εξετάσεις
  • - Παροχή Α΄ βοηθειών στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου
  • - Αμοιβή χειρούργου και αναισθησιολόγου, βάσει πίνακα

 Ποσοστό κάλυψης εξόδων νοσηλείας

Ελλάδα 100%

Εξωτερικό 100%

ΗΠΑ-Καναδά 90%

 

Για τα παραπάνω ισχύει απαλλαγή 1.000 €

 Generali call centre

 

Επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση

 Ταυτόχρονη κάλυψη δύο ασφαλιστικών φορέων : - Σε περίπτωση που άλλος φορέας καταβάλλει ποσό μεγαλύτερο από το ποσό της απαλλαγής, τότε το 50% της διαφοράς με ανώτατο όριο 5.000 € καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ως bonus, - Σε περίπτωση που η συμμετοχή του φορέα υπολείπεται του ποσού της απαλλαγής, τότε το 50% της διαφοράς με ανώτατο όριο 500 € αναγνωρίζεται και μειώνει το ποσό της απαλλαγής

 Καταβολή αποζημίωσης απευθείας στο νοσηλευτικό ίδρυμα

 Νοσηλεία χωρίς απαίτηση καταβολής εξόδων : Καταβάλλεται το ποσό των 130 € ημερησίως, μέχρι 30 ημέρες, σε περίπτωση νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καταβάλλεται το ποσό των 190 € ημερησίως.

Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης εντός ή εκτός νοσοκομείου, καταβάλλεται ποσό έως 2.000 € ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης.

 Χημειοθεραπείες και θεραπεία για ακτινοβολίες χωρίς νοσηλεία

 Check - up

 Ετήσιος εξειδικευμένος προληπτικός έλεγχος

 Επείγουσα υγειονομική μεταφορά μέχρι 5.000 € ετησίως

 Νομική προστασία

 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 Ιατρικές επισκέψεις : Απεριόριστες εντός Ελλάδος σε συνεργαζόμενους γιατρούς

Ιατρικές επισκέψεις στον προσωπικό γιατρό του ασφαλισμένου : 5 επισκέψεις το χρόνο με ποσοστό 50% της δαπάνης Κι μέχρι 40 € για κάθε επίσκεψη

Διαγνωστικές εξετάσεις : σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα με ποσοστό 85% και ετήσιο όριο 1.500 €

 Έλεγχος τεκνοποίησης

 Παιδική φροντίδα

 Επιστροφή εξόδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα : καλύπτεται το 85% των εξόδων θεραπείας εκτός νοσοκομείου και μέχρι 1.000 € για κάθε ατύχημα.

 Διπλασιασμός χειρουργικού επιδόματος

 Ετήσια ολικά ασφάλιστρα 1.003,98 €

 


Καραϊσκου 117, 18535 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210.4223000
Fax: 210.4222888
e-mail: info@kirlakis.gr

privacy notice
With love and care by iBS