Είσοδος Συνεργατών
Προφίλ

Η εταιρεία Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π. διασφαλίζει για 42 συνεχή χρόνια τα συμφέροντα του πελάτη, με γνώμονα τη πολυετή εμπειρία, τη σύγχρονη ...

Πελάτες

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ από το 1981
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.                                                                         AUTO MARIN ...

AIG κατοικία
Υπηρεσίες > Προγράμματα κατοικίας

- Ασφαλισμένη αξία κτιρίου 100.000 €

- Ασφαλισμένη αξία περιεχομένου 30.000 €

- Καλύψεις :

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς μέχρι 3.000 ευρώ.
 • Ζημίες από καπνό
 • Ίδιες ζημιές του θερμοσίφωνα, του λέβητα και συσκευών αερίου από έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα μέχρι 4.500 ευρώ.
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλη βλάβη
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης
 • Θραύση υαλοπινάκων μέχρι 1.500 ευρώ.
 • Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση ζημίας μέχρι 1.000 ευρώ.
 • Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων μέχρι 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και με μέγιστο 4.500 ευρώ.
 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους από καλυπτόμενους κινδύνους μέχρι 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και με ελάχιστο 10.000 ευρώ και μέγιστο 45.000 ευρώ.
 • Αστική ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη από καλυπτόμενους κινδύνους μέχρι 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και με μέγιστο 5.000 ευρώ.
 • Απώλεια εισοδήματος (ενοικίων) του ασφαλιζόμενου κτιρίου/διαμερίσματος
 • Έξοδα μετακόμισης, αποθήκευσης περιεχομένου και προσωρινής μεταστέγασης σε περίπτωση που η κατοικία καταστεί ακατοίκητη από καλυπτόμενη ζημιά μέχρι 4.500 ευρώ.
 • Ασφάλιση Έργων Τέχνης από τους καλυπτόμενους κινδύνους έως 30.000 ευρώ.
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού
 • Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι 300 ευρώ.
 • Αποκατάσταση των ζημιωθέντων σωληνώσεων μέχρι 300 ευρώ.
 • Πτώση στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ και δένδρων
 • Κόστος Διερευνητικών Εργασιών για ζημιές από νερά μέχρι 300 ευρώ.
 • Θραύση καθρεπτών μέχρι 1.500 ευρώ.
 • Κλοπή ύστερα από διάρρηξη / Ληστεία
 • Ζημιές στην οικοδομή μετά από βίαιη είσοδο με σκοπό την κλοπή μέχρι 3.000 ευρώ.
 • Ζημία σε πόρτα ασφαλείας συνεπεία διάρρηξης μέχρι 500 ευρώ.
 • Κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών μέχρι 2.000 ευρώ.
 • Αλλοίωση τροφίμων μέχρι 300 ευρώ.
 • Πρόσκαιρη κάλυψη οικοσκευής εκτός κατοικίας
 • Κάλυψη αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή μέχρι 25% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 • Κλοπή πιστωτικής κάρτας μέχρι 150 ευρώ ανά πιστωτική κάρτα.
 • Σεισμός κτιρίου και / ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Σεισμός περιεχομένου και / ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού


Απαλλαγές
Σεισμός: 2% στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο με ελάχιστο τα 2.000 ευρώ Βραχυκύκλωμα: € 150 σε κάθε υλική ζημιά   Πλημμύρα,θύελλα,καταιγίδα,διάρρηξη σωληνω΄σεων,αποχέτευσης, πτώση στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ & δένδρων(συνεπεία θύελλας), χιόνι, χαλάζι, βάρος χιονιού,παγετός: 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο € 500                                     

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα :  122,40 € ( μαζί με την κάλυψη σεισμού 268,65 € )


Καραϊσκου 117, 18535 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210.4223000
Fax: 210.4222888
e-mail: info@kirlakis.gr

privacy notice
With love and care by iBS