Είσοδος Συνεργατών
Προφίλ

Η εταιρεία Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π. διασφαλίζει για 42 συνεχή χρόνια τα συμφέροντα του πελάτη, με γνώμονα τη πολυετή εμπειρία, τη σύγχρονη ...

Πελάτες

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ από το 1981
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.                                                                         AUTO MARIN ...

Εθνική & Σπίτι
Υπηρεσίες > Προγράμματα ενυπόθηκων

- Ασφαλισμένη αξία κτιρίου 100.000 €

- Καλύψεις :

  • Πυρκαγιά: καλύπτονται οι ζημιές από φωτιά
  • Πτώση κεραυνού: καλύπτονται οι ζημιές από πτώση κεραυνού
  • Έκρηξη (φυσική ή χημική): καλύπτονται οι υλικές ζημιές από έκρηξη φυσική ή χημική έστω και εάν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.
  • Ζημιές από πτώση / πρόσκρουση αεροσκαφών ή τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά: καλύπτονται οι ζημιές από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που αποκολλήθηκαν από αυτά.
  • Τρομοκρατικές ενέργειες: καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη.
  • Πυρκαγιά προερχόμενη από δάσος, συστάδες δέντρων, θάμνων, κτλ: καλύπτονται υλικές ζημιές που προέρχονται άμεσα από πυρκαγιά δασών, θάμνων, συστάδων δέντρων, ή εκχέρσωσης εδάφους με φωτιά.
  • Αστική ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς: καλύπτονται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους, για τιε υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την μετάδοση πυρκαγιάς καλυπτόμενου κινδύνου. Ισχύει μέχρι ποσό ίσο με το 20% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, με μέγιστο κεφάλαιο 18.000€ ανά γεγονός.
  • Έξοδα κατεδάφισης - εκκαθάρισης και απομάκρυνσης ερειπίων: καλύπτονται τα έξοδα για την κατεδάφιση ερειπίων, εκκαθάριση και μεταφορά υπολειμμάτων, συντριμμάτων μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου. Ισχύει μέχρι ποσό ίσο με το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο κεφάλαιο 18.000€ ανά γεγονός.
  • Σεισμός: καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από σεισμό ή ηφαιστειακή έκρηξη. Ισχύει απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, με ελάχιστο όριο απαλλαγής το ποσό των 600€

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα :  270,62 €


Καραϊσκου 117, 18535 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210.4223000
Fax: 210.4222888
e-mail: info@kirlakis.gr

privacy notice
With love and care by iBS