Είσοδος Συνεργατών
Προφίλ

Η εταιρεία Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π. διασφαλίζει για 42 συνεχή χρόνια τα συμφέροντα του πελάτη, με γνώμονα τη πολυετή εμπειρία, τη σύγχρονη ...

Πελάτες

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ από το 1981
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.                                                                         AUTO MARIN ...

AIG κατοικία
Υπηρεσίες > Προγράμματα ενυπόθηκων

- Ασφαλισμένη αξία κτιρίου 100.000 €

- Έτος κατασκευής κτιρίου 1990

Καλύψεις :

 

 

  • Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά απο δάσος
  • Ευρεία εκρηξη
  • Πρόσκρουση οχημάτων
  • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
  • Σεισμός κτιρίου και / ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού


Απαλλαγές
Σεισμός: 2% στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο με ελάχιστο τα 2.000 ευρώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το ασφάλιστρο διαμορφώνεται βάσει του έτους κατασκευής της οικοδομής και του ορόφου του ασφ/νου αντικειμένου 

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα :  143,10

 


Καραϊσκου 117, 18535 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210.4223000
Fax: 210.4222888
e-mail: info@kirlakis.gr

privacy notice
With love and care by iBS