Είσοδος Συνεργατών
Προφίλ

Η εταιρεία Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π. διασφαλίζει για 42 συνεχή χρόνια τα συμφέροντα του πελάτη, με γνώμονα τη πολυετή εμπειρία, τη σύγχρονη ...

Πελάτες

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ από το 1981
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.                                                                         AUTO MARIN ...

Κατά παντός κινδύνου της AIG
Υπηρεσίες > Προγράμματα Επιχειρήσεων

Κατάστημα Ενδυμάτων

- Ασφαλιζόμενα κεφάλαια:

Βελτιώσεις κτιρίου                        15.000 €

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός               3.000 €

Εμπορεύματα                               70.000 €

Λοιπό περιεχόμενο                        10.000 €

Συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο  98.000 €

 

- Καλύψεις :

 • Κατά παντός κινδύνου (πλην σεισμού) σύμφωνα με το ασφαλιστήριο της AIG 
 • χρήματα & χρηματοκιβώτιο : μέχρι 10.000 € για διάρρηξη χρηματοκιβωτίου, μέχρι 1.000 € από κλειδωμένο συρτάρι ή ταμειακή μηχανή, μέχρι 10.000 € κατά τη μεταφορά χρημάτων
 • Γενική Αστική Ευθύνη ( μέχρι 300.000 €) , Εργοδοτική Αστική Ευθύνη ( μέχρι 150.000 €), Αστική Ευθύνη Προϊόντος (μέχρι 50.000)
 • ασφάλιση Διακοπής Εργασιών :

      - για 3 ή περισσότερους μήνες, μέχρι 10% της καλυπτόμενης υλικής  ζημιάς, μείον το ποσό που αναλογεί στις 6 πρώτες εργάσιμες ημέρες

      - για διάστημα μικρότερο των 3 μηνών μέχρι 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημιάς, επί τον αριθμό των ημερών που έμεινε κλειστή η επιχείρηση για 90, μείον το ποσό που αναλογεί στις 6 πρώτες εργάσιμες ημέρες).

     - Επιπλέον του ποσού αυτού καλύπτεται μέχρι 10% της καλυπτόμενης υλικής ζημιάς και μέχρι 10.000 € για όλη την περίοδο ασφάλισης για μισθοδοσία, ενοίκια/στεγαστικό δάνειο.

 • έξοδα αποκομιδής συντριμάτων, αρχιτεκτόνων-μηχανικών, Δημοσίων Αρχών, καθαρισμού-εκκαθάρισης εδάφους, κατεδάφισης, επαγγελματικής μετεγκατάστασης, περιορισμού ζημιάς, πυρόσβεσης, φύλαξης εγκαταστάσεων
 • αντικατάσταση κλειδιών (μέχρι € 200)
 • προσωπικό ατύχημα ιδιοκτήτη μέχρι € 50.000
 • προαιρετικές καλύψεις : προσωπικό ατύχημα εργαζομένων έως € 10.000 κατ' άτομο, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες συνεπεία ατυχήματος έως € 2.500 κατ' άτομο

Απαλλαγές

- Κλοπή                                  5% με ελάχιστο τα 600

- Τυχαία Υλική Ζημιά               5% με ελάχιστο τα 600 €

- Θραύση κρυστάλλων           5% με ελάχιστο τα 600 €   

- Διαρροή σωληνώσεων & νερά / καιρικά φαινόμενα

στα ισόγεια & ορόφους         5% με ελάχιστο τα 600 €

στα υπόγεια & ημιυπόγεια     5% με ελάχιστο τα 1.500 €

- Ασφάλιση χρημάτων & χρηματοκιβωτίου

 • Χρήματα εντός, εκτός επιχείρησης χρηματοκιβώτιο 5% με ελάχιστο τα 1.000 €
 • Ταμειακή μηχανή, κλειδωμένο συρτάρι  500 €
 • Αστικών Ευθυνών      300 € στις υλικές ζημίες μόνο
 • Διακοπής εργασιών     6 πρώτες ημέρες

 

           Βάση αποτίμησης αξιών

           α. Κτιριακές εγκαταστάσεις & κτιριακές βελτιώσεις  : Αξία ανακατασκευή με καινούργιο

           β. Εμπορεύματα & Α' ύλες : Αξία κόστους (τιμολογιακή χωρίς ΦΠΑ)

           γ.  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

                     - ως 3 χρόνια, αξία αντικατάστασης με καινούργιο

                     - πέραν των 3 ετών, σε τρέχουσα εμπορική αξία

 

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα 329,61€

 


Καραϊσκου 117, 18535 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210.4223000
Fax: 210.4222888
e-mail: info@kirlakis.gr

privacy notice
With love and care by iBS