Είσοδος Συνεργατών
Προφίλ

Η εταιρεία Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π. διασφαλίζει για 42 συνεχή χρόνια τα συμφέροντα του πελάτη, με γνώμονα τη πολυετή εμπειρία, τη σύγχρονη ...

Πελάτες

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ από το 1981
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.                                                                         AUTO MARIN ...

Generali Business Value
Υπηρεσίες > Προγράμματα Επιχειρήσεων

Εστιατόριο ( ουζερί, μπυραρία, πιτσαρία)

- Ασφαλιζόμενα κεφάλαια :

 Κτίριο                                           35.000 €

Περιεχόμενο                                   60.000 €

 Συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 95.000 €

 

Καλύψεις :

 • Πυρκαγιά , πυρκαγιά από δάσος, βραχυκύκλωμα κλπ, κεραυνός,
 • έκρηξη, καπνός, ζημιές στο λέβητα, προσπάθεια πυρόσβεσης
 • διασάλευση / διατάραξη δημόσιας τάξης, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες, οχλαγωγίες, βανδαλισμοί, πολιτικές ταραχές, ενέργεις αρχών για την καταστολή
 • φυσικά φαινόμενα, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χαλάζι, χιονόπτωση, παγετός,
 • διαρροή, διάρρηξη ή υπερχείλιση εγκαταστάσεων,σωληνώσεων/sprinklers 
 • δαπάνες εντοπισμού και αποκατάστασης που προκαλούνται από διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης ( ζημιές που αφορούν σωληνώσεις αποχέτευσης για οικοδομές έως 20 ετών, απαλλαγή 5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό 600 €, για ζημιά σε υπόγειο το ελάχιστο ποσό της απαλλαγής ορίζεται σε 1.200 €),
 • δαπάνες για την άντληση των νερών από τον ασφαλισμένο χώρο
 • κλοπή / ληστεία ( απαλλαγή 5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό 450 €),
 • πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, δένδρων ή στύλων ή εναέριων καλωδίων,
 • θραύση κρυστάλλων ( μέχρι 10.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • αλλοίωση εμπορευμάτων που βρίσκονται εντός ή εκτός των ψυγείων λόγω :
  1. καλυπτόμενης υλικής ζημιάς
  2. αιφνίδιας διακοπής ρεύματος πέραν των 12 συνεχόμενων ωρών με ανώτατο όριο ευθύνης 5.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος
 • απώλεια ενοικίων ( μέχρι 5.250 € και μέχρι 6 μήνες ),
 • αποκομιδή ερειπίων( μέχρι 8.500 €),
 • προσωρινή στέγαση (μέχρι 6 μήνες και μέχρι 8.500 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • έξοδα φύλαξης εγκαταστάσεων ( μέχρι 8.500 €  για  κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • έξοδα μεταφοράς σε άλλο χώρο ( μέχρι 5.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • έξοδα προσωρινής μεταστέγασης ( μέχρι 15.000 € για κάθε ζημιά και  συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • Αστική Ευθύνη ( μέχρι 150.000 € για κάθε ζημιά και μέχρι 1.000.000 € συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος , απαλλαγή 200 € ανά απαίτηση),
 • Εργοδοτική Ευθύνη ( μέχρι 50.000 € για κάθε ζημιά και 300.000 € συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • κάλυψη χρημάτων μετά από  διάρρηξη ή ληστεία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και / ή κατά τη μεταφορά ( μέχρι 5.000 για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής εργασιών ( μέχρι 150 € για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι 6 μήνες),
 • έξοδα μελετών και έκδοσης αδειών,
 • αναπροσαρμογή  ασφαλισμένων κεφαλαίων λόγω πληθωρισμού
 • προστασία υπασφάλισης
 • νεοαποκτηθείσα περιουσία ( δεν εφαρμόζεται ο όρος υπασφάλισης σε  περίπτωση που η αξία των παγίων και βελτιώσεων υπερβαίνει μέχρι 10% το ασφαλισμένο τους κεφάλαιο).

 

Βάση αποτίμησης σε περίπτωση ζημιάς :

Οικοδομή ή / και βελτιώσεις              :Αξία ανακατασκευής  καινούργιου

Πάγιο Περιεχόμενο - Εξοπλισμός        : Αξία αντικατάστασης καινούργιου

Εμπορεύματα και Υλικά Συσκευασίας : Αξία κόστους αγοράς (τιμολογίου)

           

 Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα :  311,99 €

          

 


Καραϊσκου 117, 18535 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210.4223000
Fax: 210.4222888
e-mail: info@kirlakis.gr

privacy notice
With love and care by iBS