Είσοδος Συνεργατών
Προφίλ

Η εταιρεία Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π. διασφαλίζει για 42 συνεχή χρόνια τα συμφέροντα του πελάτη, με γνώμονα τη πολυετή εμπειρία, τη σύγχρονη ...

Πελάτες

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ από το 1981
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.                                                                         AUTO MARIN ...

Efg Eurolife / Νοσοκομειακές Παροχές
Υπηρεσίες > Προγράμματα ζωής

Έξοδα Πριν και Μετά τη Νοσηλεία

  • - Πριν τη νοσηλεία : Ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις εφόσον εντός μηνός από την

      πραγματοποίησή τους ακολουθεί εισαγωγή στο νοσοκομείο

  • - Μετά τη νοσηλεία : παρακολούθηση ιατρών, θεραπεία, φάρμακα, φυσικοθεραπεία και

διαγνωστικές εξετάσεις. Ανώτατο όριο κάλυψης ετησίως 1.500 €

 

Συμμετοχή κοινωνικού ή άλλου φορέα :

  • - Σε περίπτωση καταβολής μέρους των εξόδων νοσηλείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα, καλύπτεται το 100% της διαφοράς μεταξύ των αναγνωρισμένων εξόδων και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας.

Αν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, η διαφορά θα καταβληθεί στο 80% ή στο 70% για νοσηλείες σε ΗΠΑ και Καναδά.

  • - Αν το ποσό της συμμετοχής του άλλου φορέα επί των αναγνωρισμένων εξόδων

νοσηλείας  ανέρχεται σε 1.500 € μέχρι 5.000 €, τότε καταβάλλεται επιπλέον κάθε άλλης παροχής ημερήσιο επίδομα νοσηλείας (50 € ) μέχρι 60 ημέρες. Αν η συμμετοχή του άλλου φορέα είναι άνω των 5.000 € καταβάλλεται επιπλέον κάθε άλλης παροχής, το  «Αποκλειστικό Ημερήσιο Επίδομα».

  • - Αν άλλος φορέας συμμετέχει στο 100% στα έξοδα νοσηλείας, τότε καταβάλλεται το

«Αποκλειστικό Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας» 100 € μέχρι 60 ημέρες.

 

 

Ετήσια ολικά ασφάλιστρα377,92€

 


Καραϊσκου 117, 18535 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210.4223000
Fax: 210.4222888
e-mail: info@kirlakis.gr

privacy notice
With love and care by iBS