Είσοδος Συνεργατών
Προφίλ

Η εταιρεία Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π. διασφαλίζει για 42 συνεχή χρόνια τα συμφέροντα του πελάτη, με γνώμονα τη πολυετή εμπειρία, τη σύγχρονη ...

Πελάτες

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ από το 1981
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.                                                                         AUTO MARIN ...

Generali Home Made Κατοικία
Υπηρεσίες > Προγράμματα κατοικίας

- Ασφαλισμένη αξία κτιρίου 100.000 €

- Ασφαλισμένη αξία περιεχομένου 30.000 €

- Καλύψεις :

 • Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, βραχυκύκλωμα κλπ, κεραυνός, έκρηξη, ζημιές στο λέβητα, καπνός, προσπάθεια πυρόσβεσης
 • διασάλευση/διατάραξη δημόσιας τάξης,
 • κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες,  πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες, βανδαλισμοί, ενέργειες αρχών για την καταστολή,
 • φυσικά φαινόμενα, για κάθε ζημιά από φυσικά ορίζεται απαλλαγή 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό 450€.
 • διαρροή, διάρρηξη, ή υπερχείλιση εγκαταστάσεων, σωληνώσεων/sprinklers,
 • πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χαλάζι, ή χιονόπτωση, παγετός,
 • δαπάνες εντοπισμού και αποκατάστασης που προκαλούνται από διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης ( ζημιές που αφορούν σωληνώσεις αποχέτευσης για οικοδομές έως 25 ετών), ζημιές στις σωληνώσεις από φυσιολογική φθορά για οικοδομές έως 25 ετών, δαπάνες για άντληση νερών από τον ασφ/νο χώρο
 • κλοπή/ληστεία, ζημιές κατά την κλοπή/ληστεία
 • κλοπή χρημάτων( μέχρι 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • δαπάνη ψυχολογικής υποστήριξης (μέχρι 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • δαπάνη διακοσμητή ( μέχρι 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • έξοδα επανέκδοσης διαβατηρίου, ταυτότητας, άδειας οδήγησης (μέχρι, 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος ),
 • πρόσκρουση οχήματος, αεροσκάφους, δένδρων, στύλων, εναέριων καλωδίων, θραύση κρυστάλλων (μέχρι 6.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • οξείδωση καθρεπτών (μέχρι 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος) ,
 • αλλοίωση τροφίμων, στο ψυγείο (μέχρι 300 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος), ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα, απώλεια ενοικίων (μέχρι 5.000 € και μέχρι 6 μήνες),
 • αποκομιδή ερειπίων ( μέχρι 10.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • ζημιές έως του ποσού των € 1.000 για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή συσκευές από ηλεκτρική ή ηλεκτρονική (όχι όμως μηχανική ή άλλη) βλάβη που λειτουργούν με ηλεκτρισμό και οφείλεται σε υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, θέρμανση, σχηματισμό τόξου και διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος
 • έξοδα διαμονής σε άλλη κατοικία ( μέχρι 6 μήνες και μέχρι 10.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος),
 • έξοδα μεταφοράς σε άλλο χώρο ( μέχρι 6 μήνες και μέχρι 5.000 € για κάθε ζημιά και συνολικά για κάθε ασφαλιστικό έτος), δαπάνη φύλαξης της ασφ/νης περιουσίας έως του ποσού των € 500 για την οικοδομή ή και € 500 για το περιεχόμενο,
 • απώλεια ή ζημιά περιεχομένου σε προσωρινή μεταστέγαση ( μέχρι 10.000 € για κάθε ζημιά και ανά ασφαλιστικό έτος),
 • κάλυψη περιεχομένου τραπεζικής θυρίδας (μέχρι 10.000 € για κάθε ζημιά και ανά ασφαλιστικό έτος),
 • Αστική Ευθύνη ( μέχρι 100.000 € για κάθε ζημιά και ανά ασφαλιστικό έτος) ,
 • δόση στεγαστικού δανείου ( μέχρι 500 € το μήνα και μέχρι 6 μήνες),
 • έξοδα μελετών και έκδοσης αδειών, αναπροσαρμογή ασφαλισμένης αξίας λόγω πληθωρισμού. προστασία υπασφάλισης,
 • Νεαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία με την προϋπόθεση η αξία τους να μην υπερβαίνει το 10% του ασφ/νου κεφαλαίου περιεχομένου με ανώτατο όριο ευθύνης € 10.000 για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.

Βάση αποτίμησης  σε περίπτωση ζημιάς :

  · Οικοδομή :       Αξία ανακατασκευής καινούργιου

  · Περιεχόμενο :   Αξία αντικατάστασης καινούργιου

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα :  136,57 € ( μαζί με την κάλυψη σεισμού 304,79 € )

 


Καραϊσκου 117, 18535 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210.4223000
Fax: 210.4222888
e-mail: info@kirlakis.gr

privacy notice
With love and care by iBS