Είσοδος Συνεργατών
Προφίλ

Η εταιρεία Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π. διασφαλίζει για 42 συνεχή χρόνια τα συμφέροντα του πελάτη, με γνώμονα τη πολυετή εμπειρία, τη σύγχρονη ...

Πελάτες

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ:

Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ από το 1981
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.                                                                         AUTO MARIN ...

Εθνικη & Σπίτι
Υπηρεσίες > Προγράμματα κατοικίας

- Ασφαλισμένη αξία κτιρίου 100.000 €

- Ασφαλισμένη αξία περιεχομένου 30.000 €

- Καλύψεις :

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πυρκαγιά από δάσος,
 • πρόσκρουση αεροσκαφών,
 • τρομοκρατικές ενέργειες,
 • Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά ( μέχρι 20% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου και ανώτατο όριο 18.000 € ανά γεγονός),
 • έξοδα κατεδάφισης/εκκαθάρισης ερειπίων ( μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου και ανώτατο όριο 3.000 € ανά γεγονός),
 • θύελλα- καταιγίδα- πλημμύρα χιόνι- παγετός ( απαλλαγή μέχρι 10% επί του ποσού της αποζημίωσης και ελάχιστο όριο 600 €) ,
 • Αστική Ευθύνη από διαρροή ύδατος (μέχρι 1.500 €),
 • έξοδα άντλησης υδάτων (μέχρι 900 € ανά γεγονός και ετησίως),
 • στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη ενέργεια,
 • ζημιές από έκρηξη του ιδίου του λέβητα / θερμοσίφωνα / φιαλών υγραερίου και/ή εγκαταστάσεων συσκευών φωταερίου ( μέχρι 6.000 € ανά γεγονός),
 • απώλεια μισθώματος ( μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της οικοδομής και μέχρι 12 μήνες),
 • κλοπή και ζημιές από κλοπή (απαλλαγή 10% επί του ποσού της αποζημίωσης με ελάχιστο όριο 600 €),
 • ληστεία μετρητών και τραπεζικών επιταγών ( μέχρι ποσού 600 € ανά γεγονός και ετησίως),
 • θραύση υαλοπινάκων θυρών και παραθύρων- καθρεπτών ( μέχρι 600 € ανά γεγονός και μέχρι 900 € ετησίως),
 • πρόσκρουση οχήματος, ζημιές ηλεκτρικού πίνακα λόγω βραχυκυκλώματος ( μέχρι 300 € ανά γεγονός και μέχρι 600 € ετησίως),
 • έξοδα μετακόμισης( μέχρι 600 € ανά γεγονός και ετησίως),
 • έξοδα μεταστέγασης ( μέχρι 600 € ανά γεγονός και ετησίως),
 • έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο μετά από καλυπτόμενη ζημιά (μέχρι 30 ημέρες και ανώτατο όριο 1.800 € ανά γεγονός και ετησίως),
 • κάλυψη περιεχομένου σε προσωρινή διεύθυνση (μέχρι 3 μήνες),
 • πτώση δέντρων, στύλων ( μέχρι 300 € ανά γεγονός και ετησίως).

Βάση αποτίμησης  σε περίπτωση ζημιάς :

  · Οικοδομή :       Αξία ανακατασκευής καινούργιου

  · Περιεχόμενο :   Αξία αντικατάστασης καινούργιου

                                          

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα :  172,36 € ( μαζί με την κάλυψη σεισμού 425,13 € )

 


Καραϊσκου 117, 18535 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210.4223000
Fax: 210.4222888
e-mail: info@kirlakis.gr

privacy notice
With love and care by iBS